Datingsa

6854933580_2c8b688306_z

Pauwi na sana si Basilio nang may marinig siyang mga yabag at liwanag na palapit. Nangsimulang maghukay si Simoun sa tulong ng isang asarol. Ito ang taong tumulong sa paglilibing sa kanyang ina at sa pagsunog sa isa pang lalaking doon namatay. Sino sa dalawang lalaking ito ang namatay o ang buhay na nagbubuhay Simoun- ang si Ibarra? "Gayunman, hindi ko marahil pagsisihan na ikay di ko patayin. Nakilala ito ni Basilio-ang mag-aalahas nang mag-alis ito ng salamin. At sinabi ni Simoun na dapat ay patayin na niya si Basilio upang iligtas ang kanyang layunin.Ito raw ay magbibigay daan sa Pilipinas sa pagiging bayang walang sariling pagkukuro, walang kalayaan at pati kapintasan ay hiram dahil sa pagpipilit manghiram ng wika. Habang nagmamaramot sila sa pagbibigay ng karapatan sa inyo lalong malaki ang matatamo ninyo pagkatapos upang ibagsak sila at gantihan ng sama ang sama. Ang sakit ng bayan ay siyang higit nangangailangan ng kagamutan. Makatulong sa iba nang di magdanas ng gayon ding kasawian, tugon ni Basilio. Likas sa tao ang mamuhi sa kanyang inaapi, ani Simoun.

Tugon Si Basilio ay matalino at pinag-ugnay niya ang mga pangyayari: a. Tugon Bilin ni Elias na hukayin niya ang kayamanan at ariing kanya kung walang darating na iba. Pagandahan ng kotse na di kayang gawin sa Pilipinas at gasolinay tiyak na sa angkat lamang daraan. Tugon Anya-ang kulubot ng kanyang isipan at mga pintig ng kanyang puso ay walang akmang katugon sa wikang Kastila.

Unless you use an expensive courier like Fed Ex, UPS and DHL, your airmailed package will most likely be forwarded to the EMS (Express Mail Service) sorting facility or CMEC (Central Mail Exchange Center).

It is conveniently located near the airport in MIA road, Pasay City.

Walk back to Park N’ Fly, turn right at Domestic/MIA Road. Get off at the foot bridge after passing PTT (gas station) and Park N Fly.

You should see the post office signage a few meters away. FROM LAWTON, MANILA – Take an FX with signboard SUCAT and tell the driver you need to get off at Domestic Road. Walk back to Park N’ Fly, turn right at Domestic/MIA road. FROM SOUTH VIA LAS PINAS – Take a bus with signboard Lawton/LRT/Taft. Walk back to Park N’ Fly, turn right at Domestic/MIA Road.

Send "Medical" or "Hospital" or "Funeral" or "Insurance" and your Full Name and Cell No.

You must have an account to comment. Please register or login here!