Sexchatting com dating fames

6854933580_2c8b688306_z

In landen waar men conservatiever is, al dan niet door religie, zijn zaken als echtbreuk, pornografie, en dergelijke soms strafbaar.

In geval van sharia-gebaseerde wetgeving staat op overspel vaak de doodstraf.

In het Nederlands strafrecht kwamen eerder een aantal delicten te vervallen, beschreven in de artikelen 240, 240bis, 241, 240bis, 248a, 250bis, 242 (en enkele aanverwante artikelen) en enkele verordeningen van de Duitse bezetter.

Opzettelijk aanwezig zijn bij het plegen van ontuchtige handelingen door een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel bij het vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een daarvoor bestemde gelegenheid Door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een persoon van wie de betrokkene weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze nog geen 16 is, een ontmoeting voorstellen met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken te vervaardigen, en een handeling verrichten gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting.

In het Belgisch Strafwetboek zijn de zedendelicten geregeld in Boek II, Titel VII.

Daarbij worden ook enkele andere delicten behandeld, waaronder Sinds de zeventiger jaren bestaat in Belgiƫ net als in Nederland de neiging de strafbaarheid van allerlei zedendelicten te verminderen of op te heffen.

In veel westerse landen beschermt de wet zwakkere individuen tegen dwang en ook seksueel gedrag jegens of met wilsonbekwamen is er verboden.Het geeft ook een definitie van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen, en het bepaalt dat de verdragslanden dit strafbaar stellen.Wat elk land zelf bepaalt is de leeftijd van seksuele meerderjarigheid; deze varieert in de lidstaten van 13 tot 17.In het Nederlands Wetboek van Strafrecht zijn van de hierboven genoemde zedendelicten de volgende het recentst opgenomen: regelt onder meer de inzet van een lokpuber (een virtuele creatie van een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt), door wijziging van art. Overwogen wordt een herziening van de zedelijkheidswetgeving met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling.Het verdrag definieert kind als persoon jonger dan 18 jaar.In verschillende rechtsgebieden wordt door wetgeving bepaald welke seksuele handelingen zijn toegestaan en welke niet.

You must have an account to comment. Please register or login here!